HRVATSKI
 Home page  O nama  Služba za pogrebničke i grobarske poslove  Služba za klesarske i prateće poslove  Služba zajedničkih poslova  Služba održavanja zelenih površina i opreme na grobljima  Riječka groblja
Zadnja izmjena: 27.10.2017
Raspored sahrana  
Raspored sahrana sutra  
Korisne informacije  
Anketa  
Uređenost grobalja  
*
5
4
3
2
1
JAVNA NABAVA  
Brošura  
Monografija  
Javite nam se  
Kontakt podaci
Pišite nam
A S C E  
EN 15017  
ISO 9001  
home Info
 
27.10.2017. | 

O B A V I J E S T

KD KOZALA d.o.o. Rijeka, temeljem odredbe članka 24. i 25. Odluke o grobljima (Službene novine PGŽ br. 01/00. i 06/01.) daje slijedeću

O B A V I J E S T

Redoviti prekop Općih polja na CGG Drenova i ekshumacija pokojnika ukopanih na:
F-12 od broja 1 do 198, ukopanih 1994. i 1995. godine i F-15 od broja 1 do 112, ukopanih 1996. i 1997. godine vršit će se nakon 01.02.2018. godine.
Dodatne informacije mogu se dobiti u Uredu za prijem stranaka, Centralni objekt na CGG Drenova, Braće Hlača 2/a, radnim danom od 8-14 sati ili na tel. br. 208-721.
Zainteresirane osobe mogu predati Zahtjev za ekshumaciju i prijenos posmrtnih ostatak pokojnika u drugo grobno mjesto najkasnije do 31.01.2018. godine.

Više
31.08.2017. | 

OBAVIJEST

obavještavamo korisnike grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat
da je na Grad Rijeka, Odjel gradske uprava za kulturu,Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara
dana 16.06.2017. godine raspisao Javni poziv korisnicima grobnih mjesta za korištenje sredstava spomeničke rente za sufinanciranje
Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat  u 2018. godini
Rok podnošenja prijava: 08. listopada 2017. godine
Informacije o podnošenju prijave, uvjetima, obrazac prijave i dr.
dostupni na:
Grad Rijeka: www.rijeka.hr
01.07.2017. |  AGENT POGREBNIČKIH POSLOVA

RADNIM DANOM: 07,00 – 18,00 h
SUBOTOM I NEDJELJOM: 08,00- 13,00 h
MOB:091/431-6313

04.07.2017. |  Radno vrijeme sa strankama
  Više
04.07.2017. |  Vrijeme posjeta groblju
  Više
13.06.2017. |  Pravilnik o prostorno-tehničkim uvjetima
  Više
13.06.2017. | 

Pravila ponašanja na groblju

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o grobljima (NN RH br. 19/98 i 50/12) i članka 50. Odluke o grobljima (Službene novine Grada Rijeke br. 3/17), a uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva, direktorica Komunalnog društva KOZALA d.o.o. za uređenje i održavanje groblja, pogrebne, grobarske i klesarske usluge, Rijeka (u daljnjem tekstu: KD KOZALA d.o.o.) dana 09. lipnja 2017. godine donijela je O D L U K U o pravilima ponašanja na groblju.

Više
30.05.2017. |  Tjedan upoznavanja groblja Europe

U zadnjem tjednu svibnja i početkom lipnja 2017. godine članovi
Udruženja značajnih groblja Europe - ASCE,diljem Europe pozivaju posjetitelje na koncerte, izložbe, stručne obilaske i druga kulturna događaja  promovirajući kulturnu baštinu.
KD KOZALA d.o.o. Rijeka pridužuje se Tjednu upoznavanja groblja Europe programom na groblju Kozala, najstarijem riječkom groblju otvorenom davne 1872. godine, a članu ASCE od 2004. godine,izložbom fotografija grobnih mjesta valoriziranih spomeničkom vrijednošću i režima zaštite I. kategorije.


PROGRAM
PONEDJELJAK, 29. svibnja 2017.
18:00h - svečano otvaranje i predstavljanje groblja Kozala
- izlaganje fotografja najistaknutijih mauzoleja i kapela
- glazbena pratnja:
klarinet Goran Prša, prof. i gitara Slađana Čolović, prof.
18:30h – edukativna šetnja i upoznavanje s grobljem i životopisima najpoznatijih osoba koje su na njemu sahranjene
UTORAK, 30. svibnja 2017.
18:00h – izlaganje fotografja najistaknutijih mauzoleja i kapela
- glazbena pratnja:
klarinet Goran Prša, prof. i gitara Slađana Čolović, prof.
18:30h – edukativna šetnja i upoznavanje s grobljem i životopisima najpoznatijih osoba koje su na njemu sahranjene
OSTALI DANI
- individualni posjet groblju
- izlaganje fotografja najistaknutijih mauzoleja i kapela

Više
08.05.2017. |  Zakon o pogrebničkoj djelatnosti
  Više
17.11.2016. | 

OBAVIJEST

Obavještavamo Vas da je radi ažuriranja podataka GIS-a (Geografsko-informacijskog sustava) groblja i unifikacije oznaka grobnih mjesta na groblju Donja Drenova sa svim ostalim grobljima Grada Rijeke, u tijeku izmjena oznaka lokacija grobnih mjesta na groblju Donja Drenova.
Uprava groblja će do 31.12.2016. godine svim korisnicima grobnih mjesta na groblju Donja Drenova pisanim putem dostaviti obavijest o izvršenoj promjeni i novoj oznaci lokacije za svako pojedino grobno mjesto.
Rijeka, studeni 2016. godine
28.10.2016. |  O B A V I J E S T

KD KOZALA d.o.o. Rijeka, temeljem odredbe članka 24. i 25. Odluke o grobljima (Službene novine PGŽ br. 01/00. i 06/01.) daje slijedeću

                         O B A V I J E S T

Redoviti prekop Općeg polja F-11 na Centralnom gradskom groblju Drenova i ekshumacija posmrtnih ostataka pokojnika ukopanih 1994. godine vršit će se nakon 01.02.2017. godine.
Dodatne informacije mogu se dobiti u Uredu za prijem stranaka, Centralni objekt na CGG Drenova, Braće Hlača 2/a, radnim danom od 8-14 sati ili na tel. br. 208-721.
Zainteresirane osobe mogu predati Zahtjev za ekshumaciju i prijenos posmrtnih ostatak pokojnika u drugo grobno mjesto najkasnije do 31.01.2017. godine.

21.10.2016. | 

Odluka o proglašenju grobnih mjesta  napuštenim 

Temeljem  odredbi čl. 14. Zakona o grobljima (NNRH br. 19/98 i 50/12) i čl. 40a Odluke o grobljima  (SN  PGŽ br. 1/00 i 6/01), KD KOZALA  d.o.o. Rijeka donijelo je

                           O   D   L   U   K   U

o proglašenju grobnih mjesta  napuštenim .
Popis grobnih mjesta za koja  su stečeni uvjeti  nalazi se u Uredu grobne evidencije KD KOZALA  d.o.o. Rijeka , oglasnim pločama groblja Trsat i Kozala i www:kd-kozala.hr.

Više
01.09.2016. |  Brošura "Smrtni slučaj i kako postupiti..."
Potaknuti željom da najbližima, u tim trenutcima,
budemo na usluzi, olakšamo i pružimo korisne
podatke, izdali smo ovaj kratki priručni materijal.
U njemu se nalaze osnovne informacije i
nezaobilazni detalji na koje bi trebalo obratiti
pozornost.
Naša je obaveza organizirati sahranu na
dostojanstven način, način vrijedan života čovjeka
i ispratiti ga do posljednjeg počivališta.
U tome ćemo poslušati Vaše želje i nastojati
ih ostvariti.
                                                       
Više
22.07.2016. |  J A V N I  P O Z I V

Temeljem odredbi članaka 10. i 14. Zakona o grobljima (NN RH br. 19/98 i br. 50/12 ) KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Braće Hlača 2/a objavljuje

                               J A V N I  P O Z I V

Pozivaju se osobe koje imaju pravni interes  za dodjelu grobnih mjesta na korištenje na groblju  Kozala i Trsat  da se u roku od 60 (šezdeset) dana od objave Javnog poziva osobno jave u  KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Braće Hlača 2/a radi dostave dokumentacije.
Pregled grobnih mjesta nalazi se na oglasnoj ploči groblja Kozala i Trsat  i web stranici:www:kd-kozala .hr

Više
24.06.2016. | 

JAVNI POZIV ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA SANACIJU I OBNOVU GROBNIH MJESTA NA GROBLJIMA KOZALA I TRSAT U 2017. GODINI

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, upućuje Javni poziv korisnicima grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat u 2017. godini

Sve informacije vezane uz uvjete javnog poziva i traženu dokumentaciju mogu se dobiti na internet stranici Grada Rijeke: www.rijeka.hr, u Informativnom centru Grada Rijeke – Ri info, Korzo 18 b i u Gradu Rijeci, u Odjelu gradske uprave za kulturu, Direkciji za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, Korzo 16 ili na telefon 209-555 i 209-238.

Prijave se primaju od 25. lipnja do 10. listopada 2016. godine.

Više
03.06.2016. |  Obavijest o godišnjoj grobnoj naknadi za 2016. godinu

Odredbama čl. 13. Zakona o grobljima (NNRH br. 19/98. i 50/12.) utvrđena je obveza plaćanja godišnje grobne naknade, čija sredstva se koriste za podmirivanje troškova održavanja i uređenja groblja, čišćenje pristupnih staza, uređenje zelenih površina, odvoza smeća, utroška vode i sl.

Godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta nisu se mijenjale od 02.01.2008. godine, a površine za održavanja groblja  povećane su za  45.000 m2 i sada iznose cca 300.000 m2.
Ulazni troškovi iz tog razdoblja do danas znatno su povećani, a posebice odvoza i deponiranja otpada, potroška vode, goriva, troškova osoblja, i dr. 
Društvo je u proteklih osam godina ulagalo krajnje napore da se uz postojeće resurse (u ljudstvu i financijskim sredstvima) obavi planom utvrđeni posao, zadrži postojeći standard održavanja na grobljima, te su u ovim naporima iscrpljene sve raspoložive unutarnje rezerve.
Po podmirenju stvarno nastalih, iz godine u godinu rastućih troškova, sredstva održavanja postala su nedostatna za održanje kvalitete usluge i dostignutog standarda usluge.
Iz navedenih razloga je uvećan iznos godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta sa primjenom od 01.01.2016. godine.
Svim korisnicima grobnih mjesta uplatnice će biti dostavljene na kućnu adresu tijekom mjeseca lipnja ove godine, a svjesni gospodarske situacije i ekonomskog stanja građana, omogućeno je plaćanje predmetne  naknade tijekom godine sa krajnjim rokom 31.12.2016. godine.

Uplatu godišnje grobne naknade, bez dodatnih troškova, može se izvršiti na blagajni KD Kozala d.o.o. Rijeka:
- Centralni objekt na CGG Drenova, Braće Hlača 2/a,
Korisnici grobnih mjesta s prebivalištem:
- u Republici Hrvatskoj obvezu godišnje grobne naknade mogu podmiriti i uplatom na
račun KD Kozala d.o.o. Rijeka kod ERSTE & Steiermarkische bank d.d.,
IBAN broj: HR1924020061100387959
-izvan Republike Hrvatske obvezu godišnje grobne naknade mogu podmiriti uplatom na devizni račun kod:
ERSTE & Steiermarkische bank d.d., Jadranski trg 1, Rijeka
SWIFT CODE: ESBCHR22
IBAN: HR1924020061100387959
U korist: KD Kozala d.o.o. Rijeka, Brace Hlača 2/a, 51000 Rijeka
Također podsjećamo i molimo korisnike grobnih mjesta da svaku promjenu osobnih podataka i OIB broj ODMAH dostave Uredu grobne evidencije u sklopu Centralnog objekta na CGG Drenova, Braće Hlača 2/a, tel. br. 208-730.
Za dodatne informacije možete nam se obratiti na e-mail:kdkozala@kd-kozala.hr

02.06.2016. |  TJEDAN UPOZNAVANJA GROBALJA EUROPE

PROGRAM

PONEDJELJAK, 30. svibnja 2016.
18:00h – svečano otvaranje i predstavljanje groblja Kozala
- glazbena pratnja: Klapa Nevera
- izlaganje fotografija najistaknutijih mauzoleja i kapela
18:30h – edukativna šetnja i upoznavanje s grobljem i životopisima najpoznatijih osoba koje su na njemu sahranjene

SRIJEDA, 01. lipnja 2016.
18:00h – izlaganje fotografija najistaknutijih mauzoleja i kapela
- glazbena pratnja: Klapa Nevera
18:30h – edukativna šetnja i upoznavanje s grobljem i životopisima najpoznatijih osoba koje su na njemu sahranjene

OSTALI DANI
- individualni posjet groblju
- izlaganje fotografija najistaknutijih mauzoleja i kapela

Više
25.01.2016. | 

OBAVIJEST

Obavještavamo sve građane i posjetitelje CGG Drenova da od dana 01.02.2016. godine započinje automatska regulacija ulaska motornim vozilom na  groblje  putem pomične rampe.

Prilikom dolaska vozilom na C.G.G. Drenova, u neposrednoj blizini-ispred pomične rampe, potrebno je zaustaviti vozilo i pričekati do podizanja rampe.
Prilikom izlaska vozilom sa groblja rampa se automatski podiže, nakon dolaska vozila u njenu neposrednu blizinu.

Radi očuvanja pijeteta prema pokojnicima, reda i mira na groblju, kao i nesmetanog obavljanja pogrebnih i grobarskih poslova, posjet motornim vozilom na C.G.G. Drenova omogućen je, prema terminima iz Odluke o pravilima ponašanja na groblju od 28.02.2013. i 20.06.2013. godine, kako slijedi:

I. Za ulazak korisnicima s povlaštenim statusom:
     1. u razdoblju od 01. listopada do 31. ožujka:
  - od ponedjeljka do subote u vremenu od  7,30 do 10,00 sati, i od 16,00 do 17,00 sati
  - nedjeljom od 7,30 do 17,00 sati
     2.u dane 31.10. i 01.11. tekuće  godine u vremenu od 7,30 do 9,30 sati.
     3.u razdoblju od 01. travnja  do 30. rujna:
   - od ponedjeljka do subote u vremenu od 7,00 do 10,00 sati i od 16,00 do 20,00 sati   
   - nedjeljom od 7,00 do 20,00 sati

     II. Za ulazak vršiteljima vanjskih usluga:
- od ponedjeljka do petka  od 6,00-15,00 sati

     III. Za ulazak izvođačima radova na groblju:
- od ponedjeljka do subote od 7,00 do 15,00 sati

Više
08.04.2016. |  Kreditiranje građana
  Više
23.12.2015. | 

Odluka o proglašenju grobnih mjesta napuštenim na groblju Kozala,Trsat i Donja Drenova

Temeljem odredbi članka 14. Zakona o grobljima (NNRH br. 19/98. i 50/12.) i čl. 40a Odluke o grobljima (SN PGŽ br.1/00 i 6/01),KD KOZALA d.o.o. Rijeka donijelo je

                                             ODLUKU

o proglašenju grobnih mjesta napuštenim na groblju Kozala,Trsat i Donja Drenova
Popis grobnih mjesta za koja su stečeni uvjeti nalazi se u Uredu grobne evidencije, oglasnim pločama groblja i
www.kd-kozala.hr

Više
23.12.2015. |  Odluka o proglašenju grobnih mjesta napuštenim na groblju Draga i Sv.Kuzam

Temeljem odredbi članka 14. Zakona o grobljima (NNRH br. 19/98. i 50/12.) i čl. 40a Odluke o grobljima (SN PGŽ br.1/00 i 6/01),KD KOZALA d.o.o. Rijeka donijelo je

                                                            ODLUKU

o proglašenju grobnih mjesta napuštenim na groblju Draga i Sv.Kuzam
Popis grobnih mjesta za koja su stečeni uvjeti nalazi se u Uredu grobne evidencije, oglasnim pločama groblja i
www.kd-kozala.hr

Više
29.10.2015. | 

O B A V I J E S T

KD KOZALA d.o.o. Rijeka, temeljem odredbe članka 24. i 25. Odluke o grobljima (Službene novine PGŽ br. 01/00. i 06/01.) daje slijedeću

O B A V I J E S T

Redoviti prekop Općeg polja F-9 i F-13 na Centralnom gradskom groblju Drenova i ekshumacija posmrtnih ostataka pokojnika ukopanih 1993.,1994. i 1995. godine vršit će se nakon 01.02.2016. godine.
Podaci o pokojnicima mogu se dobiti u Uredu za prijem stranaka, Centralni objekt na CGG Drenova, Braće Hlača 2/a, radnim danom od 8-14 sati ili na tel. 208-721.
Zainteresirane osobe mogu predati Zahtjev za ekshumaciju i prijenos posmrtnih ostataka pokojnika u drugo grobno mjesto najkasnije do 31.01.2016. godine.

28.10.2015. | 

OBAVIJEST

Rok za plaćanje godišnje grobne naknade za 2015. godinu ističe 31.12.2015. godine. Skrećemo pažnju korisnicima grobnih mjesta koji imaju dugovanja iz ranijih godina, da svoje obveze mogu podmiriti na blagajni KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Centralni objekt na CGG Drenova, Braće Hlača 2/A, bez dodatnih troškova.

16.10.2015. | 

J A V N I  P O Z I V

Temeljem odredbi članka 14.Zakona o grobljima (NN RH br. 19/98, 50/12) KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Braće Hlača 2/a, objavljuje

J A V N I   P O Z I V 

Pozivaju se osobe koje imaju pravni interes za dodjelu grobnih mjesta na korištenje na groblju Donja Drenova da se u roku od 60 (šezdeset)  dana od objave Javnog poziva, osobno jave u KD KOZALA  d.o.o. Rijeka, Braće Hlača 2/a, radi dostave dokumentacije i podnošenja zahtjeva.
Pregled grobnih mjesta i sahranjenih pokojnika nalazi se u Uredu grobne evidencije, na oglasnoj ploči groblja Donja Drenova i web stranici
www.kd-kozala.hr

 

Više
09.09.2015. | 

Etički kodeks

Etičkim kodeksom radnika KD Kozala d.o.o. Rijeka uređuju se etička načela i pravila dobrog ponašanja radnika utemeljena na Ustavu, zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske,
normativnim aktima Društva i pravilima struke.
Etički kodeks sadrži pravila dobrog ponašanja radnika u odnosima prema fizičkim i pravnim osobama kao i međusobnim odnosima radnika.
Primjenu Etičkog kodeksa prati Povjerenik za etiku, koji zaprima pritužbe radnika, građana i drugih osoba na neetičko postupanje i promovira etičko postupanje u međusobnim odnosima radnika.

 

Više
17.07.2015. | 

J A V N I   P O Z I V 

Temeljem odredbi članka 10. i 14. Zakona o grobljima (NN RH br. 19/98, 50/12) KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Braće Hlača 2/a, objavljuje                                
                                                J A V N I   P O Z I V 

Pozivaju se osobe koje imaju pravni interes za dodjelu grobnih mjesta na korištenje na groblju Kozala, Trsat i Donja Drenova da se u roku od 60 (šezdeset) dana od objave Javnog poziva, osobno jave u KD KOZALA  d.o.o. Rijeka, Braće Hlača 2/a, radi dostave dokumentacije i podnošenja zahtjeva.
Pregled grobnih mjesta nalazi se na oglasnoj ploči groblja Kozala, Trsat i Donja Drenova i web stranici www.kd-kozala.hr

Više
17.04.2015. | 

Odluka o proglašenju grobnih mjesta napuštenim

Temeljem  odredbi čl. 14. Zakona o grobljima (NNRH br. 19/98 i 50/12) i čl. 40a Odluke o grobljima  (SN  PGŽ br. 1/00 i 6/01), KD KOZALA  d.o.o. Rijeka donijelo je

                               O   D   L   U   K   U
         
o proglašenju grobnih mjesta  napuštenim .Popis grobnih mjesta za koja  su stečeni uvjeti  nalazi se u Uredu grobne evidencije, oglasnim pločama groblja i web stranicama Društva.

Više
15.04.2015. | 

Obavijest - groblje Donja Drenova

Pozivamo sve građane koji koriste grobna mjesta i imaju sahranjene pokojnike  na groblju Donja Drenova  da se,  ukoliko do sada nisu riješili  status grobnog  mjesta, jave u KD Kozala d.o.o. Rijeka.
Uredovno vrijeme je od ponedjeljka do petka  od 7:00 h  do 14,30 h
i druga subota u mjesecu od 7:30h  do 12:30h.
 
Dodatne informacije možete dobiti na telefon:
208-730, 208-731 i 208-732.

24.10.2014. | 

Redoviti prekop Općeg polja F-10 na Centralnom gradskom groblju Drenova

  Više
01.08.2014. | 

Obavijest

Više
01.08.2014. |  Centralni križ na groblju Zamet
Više
01.08.2014. | 

Elekro-vozilo

Više
31.07.2014. |  Zaključak Gradonačelnika od 25.02.2014 godine
  Više
31.07.2014. | 

Olujno nevrijeme 11.11.2013.godine - groblje Kozala

Više
31.07.2014. |  Košare za selektivno prikupljanje otpada
Više
24.04.2017. | 

Pravo na pristup informacijama

  Više
01.08.2014. |  Zakon o grobljima - pročišćeni tekst
  Više
06.05.2017. | 

Odluka o grobljima

  Više
01.08.2014. | 

Kulturno-povijesna cjelina Groblje Kozala ima svojstvo kulturnog dobra

  Više
01.08.2014. | 

Groblje Kozala stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina

  Više
01.08.2014. |  Kulturno-povijesna cjelina Groblje Trsat ima svojstvo kulturnog dobra

 

Više
01.08.2014. | 

Groblje Trsat stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

  Više
Home Map
  
Home page | O nama | Služba za pogrebničke i grobarske poslove | Služba za klesarske i prateće poslove | Služba zajedničkih poslova | Služba održavanja zelenih površina i opreme na grobljima | Riječka groblja
Powered by Perpetuum Mobile iSite