HRVATSKI
 Home page  O nama  Služba za pogrebničke i grobarske poslove  Služba za klesarske i prateće poslove  Služba zajedničkih poslova  Služba održavanja zelenih površina i opreme na grobljima  Riječka groblja
Zadnja izmjena: 10.10.2017
Raspored sahrana  
Raspored sahrana sutra  
Korisne informacije  
Anketa  
Uređenost grobalja  
*
5
4
3
2
1
JAVNA NABAVA  
Brošura  
Monografija  
Javite nam se  
Kontakt podaci
Pišite nam
A S C E  
EN 15017  
ISO 9001  
home
 

Povijest umiranja i sahrane mrtvih stara je koliko i ljudski rod. Već sama ta činjenica dovoljna je da bi shvatili da od tih prvih početaka postoje i ljudi koji se bave djelatnošću, koja ima za cilj umrlu osobu sahraniti na način kako su prilike u određenim epohama ljudskog postojanja zahtijevale i običaji tražili.

Opća karakteristika ove djelatnosti je da je bila usko vezana za razvoj gradova i naselja i dok su to bili mali gradovi najčešće opasani gradskim zidinama, sahrana mrtvih obično se obavljala unutar tih zidina. Razvoj gradova i povećanje njihovih stanovnika to je onemogućilo,  a velike epidemije zaraznih bolesti posebno kuge i kolere bile uzrokom izlaza groblja iz gradskih zidina. I evropski gradovi od 17. stoljeća svoje mrtve pokapaju van utvrda koje je imao gotovo svaki grad. Već u doba Napoleona postoje točne higijenske i druge administrativne norme. Bilo je to doba kada posao oko sahrane mrtvog, koji je do tada bio gotovo isključivo u vlasništvu crkve, prelazi u djelokrug rada gradskih vlasti. Važno je spomenuti da je Rijeka, jedan od prvih evropskih gradova koji je djelatnost groblja odvojio od crkve i dao toj djelatnosti gradski komunalni značaj. Bilo je to odmah iza Beča, Budimpešte i Londona.

1872. je godina kada je groblje Kozala u Rijeci postalo komunalno. To je zapravo prvi početak ove komunalne djelatnosti.  Godine 1948. gradovi Rijeka i Sušak su udruženi u Grad Rijeku. Spajanjem gradova nastaje i objedinjavanje dvaju poduzeća za pogrebne djelatnosti. Zajednički naziv poduzeća je “Uprava groblja”. Krajem 1959. godine točnije 07.12.1959.g. doneseno je Rješenje N.O. općine Stari grad Rijeka o spajanju “Uprave groblja” i “Parkova i nasada”. Sve do godine 1990. postojala je takva organizacija i groblje zajedno sa djelatnošću klesarije, bilo je jedno od tri organizacije udruženog rada, koliko ih je bilo unutar komunalnog poduzeća Parkovi i nasadi.

 

Home Map
  
Home page | O nama | Služba za pogrebničke i grobarske poslove | Služba za klesarske i prateće poslove | Služba zajedničkih poslova | Služba održavanja zelenih površina i opreme na grobljima | Riječka groblja
Powered by Perpetuum Mobile iSite